Kontakt    Otisak  
Choose a language Choose a language
 

Ovdje smo za Vas naveli pitanja i odgovore koja nam se najèešæe postavljaju u vezi sa ekološki zaštiæenim zonama u Njemaèkoj.

1. Da li vrijedi zabrana vožnje u njemaèkim ekološki zaštiæenim zonama i za inozemna vozila bez plakete?

Da, saobraæajni znakovi koji oznaèavaju ulaz u jednu ekološki zaštiæenu zonu spadaju u opæenito važeæe saobraæajne znakove i vrijede za svakoga tako i za strance i njihgova vozila.  

2. Kako æu ja, koji posjedujem jedno u inozemstvu registrirano vozilo doæi do plakete?

U principu kod istih ustanova koja su nadležna i za sva vozila registriranih u Njemaèkoj, kod zavoda za registraciju, tehnièka ujedinjenja kao TÜV ili Dekra i kod svih registriranih radionica za provjeru ispušnog plina (AU Abgas-Untersuchung) u Njemaèkoj. Puno jednostavnije je naravno da plaketu naruèite kod nas.

3. Da li mi je u svakom sluèaju potrebna plaketa, kada se vozim svojim autom kroz Njemaèku?

Ne, Vi možete i dalje sa svojim vozilom uæi u Njemaèku bez plakete i tamo se slobodno kretati. Jedino nesmijete ulaziti u ekološki zaštiæene zone.

4. Šta æe mi se dogoditi ako ja kao stranac uðem u ekološki zaštiæenu zonu?

U nekim ekološki zaštiæenim zonama - kao na primjer u Kölnu - postoje u poèetku povremena pravila, ali nakon odreðenog roka prijeti Vam novæana kazna. U drugim ekološki zaštiæenim zonama - kao na primjer u Berlinu morate od prvog dana raèunti sa jednom novæanom kazom od € 80.-.

5. Ja imam autobusno poduzeće i transportiram često putnike u Berlin i Köln, a tamo ćesto provodim i gradska kružna putovanja. Kako ja moram postupati?

Vi nažalost morate nabaviti plaketu za vožnju ekološki zaštićenim zonama. Dajte što prije provjeriti da li možete dobiti plaketu, a ako ne, provjerite koje Vam mogućnosti preostaju  da preuredite Vaše vozilo. Nabolje bi bilo da se odvezete u Njemačku do jedne radionice, proizvođaća Vašeg tipa autobusa.

6. Je li plaketa potrebna i na njemaèkim autocestama?

Ne, i ubuduæe æete moæi ulaziti u Njemaèku bez plakete te slobodno voziti na svim autocestama. Ne smijete ulaziti s vašim vozilom samo u ekološki zaštiæene zone.

7. Koliko vremena je potrebno da Climate Company isporuèi naruèenu plaketu?

To uvelike ovisi o trajanju pošiljke iz Njemaèke do mjesta dostave na koje mi nažalost ne možemo utjecati. Nakon što zaprimimo narudžbu, kopiju Vaše prometne dozvole i uplatu potrebno je tri do èetiri radna dana za provjeru, izradu i slanje Vaše plakete za vožnju ekološki zaštiæenim zonama. U sluèaju da Vašu prometnu dozvolu nismo dobili e-mailom nego faksom ili poštom obrada traje još dva ili tri dana duže. Preduvjet je uvijek da prometna dozvola bude èitljiva te da sadrži sve potrebne podatke.

8. Gdje da nalijepim plaketu i koliko dugo ona važi?

Nalijepite Vašu novu plaketu za vožnju zaštiæenim ekološkim zonama u donjem desnom uglu iznutra na vjetrobranskom staklu gledajuæi iznutra. Ukoliko se ne mijenja registarska oznaka važi sljedeæe: Zelena plaketa važi cijelo vrijeme trajanja Vašeg vozila. Žuta i crvena plaketa važe onoliko dugo koliko to dozvoljavaju pojedine ekološki zaštiæene zone u Njemaèkoj. U pravilu se ulazak u ekološku zonu s crvenom ili žutom plaketom ukida 1 do 2 godine nakon uvoðenja ekološki zaštiæene zone.

9. Mogu li kao tvrtka odjednom naruèiti više plaketa i mogu li narudžbu platiti bez kreditne kartice?

Da, možete koristiti usluge našeg voznog parka. Tada postoji moguænost da nam dospjeli iznos doznaèite unaprijed gotovinom. Nadalje ukoliko imate identifikacijski broj poreza na promet možemo obraèunati iznos bez njemaèkog PDV-a. Naše cijene mogu imati popust na kolièinu tako da ako istovremeno naruèite plakete za više vozila možete znaèajno uštedjeti.

10. Zašto ne mogu prije provjeriti hoæu li dobiti plaketu i koji boju plakete æu dobiti?

Hoæete li dobiti plaketu i ako da, koju plaketu æete dobiti (zelenu, žutu ili crvenu) ovisi o tome kolike su emisije mikroprašine Vašeg vozila. Te podatke struènjak može u veæini sluèajeva proèitati u dokumentima vozila. U 47 europskih zemalja to nije jedinstveno regulirano. Osoblje naših kooperanata koji za nas izdaju plakete su vrlo dobro i specijalno za to osposobljeni.

11. Zašto službena plaketa za strance košta više nego za Nijemce? To je nedopustivo ošteæivanje stranaca!

Mi nismo tijelo državne uprave, veæ privatna tvrtka èiji je cilj graðanima Njemaèke i strancima donekle ublažiti posljedice nesretnog uvoðenja ekološki zaštiæenih zona u Njemaèkoj te omoguæiti svim graðanima Europe koji nas posjeæuju, da mogu naruèivati komotno od kuæe i dobiti plakete neophodne za vožnju ekološki zaštiæenim zonama. Zbog toga imamo i velike troškove prevoðenja najnovijih informacija i prodajnog mjesta na 14 jezika te poduèavanja osoblja za provjeru dozvola iz svih europskih zemalja. Prema njemaèkim zakonima smo mi kao dobavljaèi slobodni u procjeni.

12. U slijedeća dva dana moram na put u Njemačku, kako da odmah nabavim ekološku vinjetu?

Prilikom narudžbe ekološke vinjete možete izabrati različite opcije dostave. Ukoliko izaberete našu ekspres opciju 1 i narudžbu primimo do 13.00 sati, obrađujemo je još isti dan i pošiljku isti dan šaljemo poštom u tuzemstvo ili inozemstvo.
Osim ove mogućnosti postoji i mogućnost izbora ekspres opcije 1 i 2. U tom slučaju dostava se vrši ekspres poštom i ekološka vinjeta će Vam zajamčeno biti dostavljena sljedećeg dana. Ovo međutim vrijedi samo za adresu dostave u Njemačkoj. Stranci prilikom narudžbe mogu navesti adresu dostave u Njemačkoj, npr. neki hotel, tako da Vas ekološka vinjeta već čeka kada Vi doputujete u Njemačku.German environmental badges UMWELTPLAKETTE for German environmental zones

        Order here in the shopEnvironmental-Badges / Exhaust-Sticker for environmental zones in Austria


Danish environmental badges ECOSTICKER for Danish environmental zones


About us

The Green-Zones GmbH and the GEMB mbH registered in Berlin/Germany acts in information, consulting and trading for climate protection and environment.

The Green-Zones GmbH is the Company for Fine Particles and Air Pollution and is registered in the commercial register of the lower regional court of Berlin Charlottenburg, Germany, under the number HRB 169866.

The GEMB mbH is the Company for Emission Management and Consulting and is registered in the commercial register of the lower regional court of Berlin Charlottenburg, Germany, under the number HRB 101917.Green Zones:

With its websites www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at and www.ecosticker.dk, Green Zones provides information on the topics of fine particles, the environment and the subsequent increasing traffic restrictions in European countries due to the establishment of environmental zones.

Given the fact that such information is provided neither in a central nor, in our opinion, in a sufficient way by public authorities in Europe and the respective countries, we inform hereto for free on our websites.

We cover our expenditures and staff expenses as well as the substantial costs related to the maintenance of up to 35 different foreign websites with the purchase of environmental badges for private persons and enterprises. These are at the moment the German Umweltplakette, the Austrian Umweltpickerl and the Danish Ecosticker (domestic or foreign car needs these environmental badges for driving within the respective designated zones in these countries). Further national badges will follow in the next years, example like the Blue Badge (Nitrogen Oxide Badge) in Germany or environmental zones in France or Czechia.Emissionshändler.com:

Through the websites www.emissionshaendler.com and www.handel-emisjami.pl, Emissionshändler.com is working in the areas of the compulsory emissions trading in Poland, Germany and Austria. Since December 2005, Emissionshändler.com deals with CO2-certificates/emissions rights (purchase, sale and exchange) for companies at various energy stock exchanges in Europe as well as via bilateral trade.Climate Company:

Climate Company, with its website www.climate-company.de, buys and compensates CO2-emission rights for private persons and companies that are not taking part to the compulsory emission trading system of the European Union.

Climate Company provides information about climate change, climate protection and CO2-free car driving (so-called CO2-compensation). Furthermore, Climate Company offers for private persons the purchase of climate gifts and climate neutrality. In this way, every individual can take an active part in the European trading system for emission rights or get involved in international projects for climate protection – in any case, do something for our climate and our future.

More Green-Zones webpages: